17 Haziran 2022 Cuma

Psikodrama Hakkında Bazı Karalamalarım

 


"Psikodrama, Avusturyalı hekim ve psikiyatri uzmanı Jacob Levy Moreno’nun yaklaşık  yarım yüzyıl önce geliştirdiği bir psikoterapi yöntemidir. Yöntem Moreno’nun evrene ve yaşama yaklaşımı, zengin duygu ve fantezi potansiyeli ile onun spontan,eylemci kişiliğinden önemli unsurlar taşır. Moreno’nun bu kişilik özellikleri, onun sanatçı yanı ile biyolojik temelli çok iyi bir gözlemci olma özelliğiyle de birleşince, çalışmalarının ürünü olarak yaratıcılık, spontanlık ve eylem gibi doğal güçleri işleyip bütünleştirmeye ve geliştirmeye yönelik PSİKODRAMA doğmuştur. Moreno ,evrenin en gelişmiş canlı parçası olan insanda üç emel dinamiğin farkına varmıştır. Spontanlık, yaratıcılık ve eylem.Ona göre insan doğduğu günden itibaren yaşam boyunca belli rolleri alır ve onları oynamada bu güçleri kullanır. Her üç yeteneğin birbirini bütünleyerek normal bir gelişme ve olgunlaşmaya ulaşamamaları değişik ruhsal rahatsızlıkları doğurur. İşte bu nedenle insanın ilişki sorunlarını ve iç çatışmalarını spontan oyun içinde rol alarak, kendine özgü tekniklerle ele alıp işleyen psikodrama tedavisini, Moreno insan doğasına en uygun olan tedavi biçimi olarak görür. Bu anlayışla Moreno tarafından 1920’li yıllarda Avusturya’da ilk yapı taşları hazırlanan tedavi edici spontan oyun yöntemi, bir başka deyişle psikodrama, Moreno’nun Amerika’ya göç etmesinden sonra orada gelişip olgunlaşarak, insanın ilişki sorunları ve ruhsal hastalıkların tedavisinde geçerli bir yöntem olmuştur."(Leutz&Özbek, 1987,s.327)

"Moreno’nun insanları kendisine bağlayan etkin kişiliği ve tükenmez enerjisi, çevresine dünyanın her tarafından gelen yetenekli öğrencileri toplamıştır. Bugün bu yetenekli ve yönteme inanan öğrenciler sayesinde, psikodrama, başta Amerika ve Avrupa olarak beş kıtada eğitim ve uygulama alanına giren önemli bir yöntem durumuna gelmiştir"(Leutz&Özbek, 1987, s.327)

Psikodramayla birey yaratıcı biçimde bilgilerini  yeniden gözden geçirerek kendi psikodrama oyunuyla yaratıcı zihnini okuyarak sorunlarının psikolojik boyutunu sahneye taşıyarak ona en uygun neyin iyi geldiğini görmesi sağlanır.


Yorum Gönder